Quân Từ Không Tang NANO

(1 đánh giá của khách hàng)

Quân từ không tang Nano là loại quân tráng hỗn hợp kim loại được xử lý bằng công nghệ hóa học và hệ thống Nano.

Bóc quân ra 100% không tang.

Ứng dụng kết hợp chơi với bệ từ. Tỷ lệ chuẩn 100%